Neponúkneš úplatok, vyhneš sa vendor lock-inu. Ítečkové firmy schválili „etický kódex“

V prípade ITAS-u v princípe nejde o etický kódex v zmysle, v akom si ho zaviedli v Slovensko.Digital. Zásady, ktoré valné zhromaždenie ITAS-u v piatok (14. júna) prijalo „takmer jednohlasne“, má predstavovať súbor opatrení, zameraných na dodávateľsko-odberateľské vzťahy s dôrazom na IT.

„Etický kódex úradu či IT spoločnosti musí zahŕňať aj iné aspekty, predovšetkým etiku a transparentnosť vo vzťahu k zamestnancom a verejnosti či otázky sociálnej zodpovednosti,“ vysvetľuje ITAS.

Členské firmy asociácie si majú teraz na základe výzvy valného zhromaždenia vypracovať a schváliť vlastné etické kódexy.

V každom prípade, pravidlá, ktoré vzišli z pracovnej skupiny pri Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), pomerne výstižne pomenúvajú javy, ktorých sa majú firmy v štátnom ítečkovom biznise zdržať.Napríklad že IT spoločnosť „nikomu nebude ponúkať, sľubovať alebo priamo poskytovať peňažné úplatky alebo iné výhody v záujme získania zákazky“. Do definície výhod majú patriť aj 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články