Súd v Litve uznal právo homosexuálnych partnerov na pobyt

Doterajší postup, keď úrady príslušné žiadosti bežne zamietali, označila súdna inštancia za diskriminačný a porušujúci ľudskú dôstojnosť. 

„Odmietanie vydávať povolenia nemôže byť založené iba na rodovej totožnosti alebo sexuálnej orientácii,“ uviedol najvyšší súd.Vladimiras Simonko, predseda litovskej mimovládnej organizácie LGL, privítal tento rozsudok ako „dôležitý signál pre litovskú komunitu LGBT i pre politikov“. Vyjadril zároveň nádej, že povedie k „priaznivejšiemu prístupu ku gejským rodinám“.

Ústava Litvy, ktorá je silno katolíckou krajinou, definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia právny poriadok neuznáva.

Litovská konferencia katolíckych biskupov ústavný súd skritizovala za to, že podľa nej zaviedol novú právnu kategóriu v podobe rovnopohlavných rodín. „Predpoklad, že koncept rodiny je rodovo neutrálny, nie je v súlade s učením cirkvi,“ vyhlásila v reakcii na rozsudok.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články