Analytik o starostke a videu z Fekišoviec: Je to bežný štandard až v stovkách obcí

Akých pochybení sa starostka dopustila pri vedení schôdze? Mohla nútiť poslancov spievať hymnu?

Určite na to nemá právomoc. Nie je povinnosť hrať hymnu pred zasadnutím zastupiteľstva. Je to všetko len jej iniciatíva.

Nie je to forma šikanovania?

Áno a najmä si treba uvedomiť, že poslanci nie sú zamestnancami obce a nie sú podriadení starostke. Je tam zo zákona rovnovážny stav. Starostka nemá právomoc udeľovať úlohy poslancom.Takže tu pochybili aj poslanci, lebo nevedeli, aké sú ich práva a mohli to odmietnuť?

Áno, samozrejme.Má starostka právo zakázať publikovať nahrávky zo zasadania zastupiteľstva?

Zasadania sú

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články