IBM Q System One: Prvý komerčne dostupný kvantový počítač ide do predaja

Qubity namiesto bitov. To je (extrémne zjednodušene) hlavný rozdiel medzi bežne používanými a kvantovými počítačmi. Namiesto kombinácie binárnych núl a jednotiek sa na spracovanie dát využíva parametre kvantovej fyziky, kedy qubity môžu byť v takzvanej superpozícii a reprezentovať nuly, jednotky a ostatné pozícii súčasne.

Inak povedané, kvantový počítač je schopný spracovať neporovnateľne viac dát a omnoho rýchlejšie ako ten klasický.Háčik je v tom, že qubity vydržia mať svoje kvantové hodnoty len niekoľko mikrosekúnd. Vyžadujú totiž veľmi kontrolované prostredie. V prvom rade čo najnižšiu teplotu a potom tiež izoláciu od vibrácií alebo elektromagnetického vlnenia. Práve kvôli tomu sa tieto počítače podobné lustrom dali vytvoriť a používať len v kontrolovanom laboratórnom prostredí.  IBM sa preto pri vývoji Q System One spojilo 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články