Osud Jaguaru určí, ako veľmi bude cítiť spomalenie


Zodpovednejšie je preto hovoriť o hospodárskom spomalení, ktoré je v najbližšom období aj na Slovensku veľmi pravdepodobné. Obdobie prehrievania vyspelých ekonomík totiž znamená, že hospodársky výkon rástol nad svoj potenciál a zákonite musí prísť k jeho zvoľneniu.
Medzinárodné inštitúcie zatiaľ Slovensku predpovedajú len veľmi mierne spomalenie. Európska komisia a Medzinárodný menový fond vidia hospodársky rast v SR v budúcom roku na úrovni 4,1 percenta, OECD vo výške 4,3 percenta. Na porovnanie: doterajšie maximum dynamiky HDP z tretieho štvrťroka 2018 dosahuje 4,6 percenta. Išlo by tak len o nevýrazné spomalenie hospodárstva o niekoľko desatín percentuálneho bodu.


Existuje však množstvo náznakov a rizík pre výraznejšie spomalenie ozubených koliesok európskej i slovenskej ekonomiky. Hospodársky rast v eurozóne sa spomaľuje už rok a hlavný obchodný partner Slovenska Nemecko v treťom štvrťroku tohto roka dokonca vykázal pokles ekonomickej produkcie.


Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články