O poukážky v projekte Zelená domácnostiam sa už bude žiadať priebežne

Slovenská inovačná a energetická agentúra chce zabezpečiť plynulé pokračovanie projektu. Aby mohli domácnosti využiť na inštaláciu slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a fotovoltických systémov aj jarné obdobie, agentúra bude poukážky spočiatku vydávať prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti.

„Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, prejdeme na nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Alexandra Velická.

Od  januára budú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články