Do druhého piliera pôjde z platu o niečo viac peňazí

Ľuďom, ktorí sú zapojení v druhom pilieri, v roku 2018 z 18-percentných dôchodkových odvodov ide 13,5 percenta do prvého piliera a zvyšných 4,5 percenta do druhého piliera. Od januára sa tento pomer mierne upraví tak, že do prvého piliera pôjde 13,25 percenta a do druhého 4,75 percenta.Ide o plánované zvýšenie odvodov do druhého piliera, o ktorom bolo rozhodnuté ešte v roku 2012. Dovtedy sa odvody medzi prvý a druhý pilier delili rovnomerne. Deväť percent z vymeriavacieho základu išlo do prvého a deväť percent do druhého piliera. Vtedajšia vláda znížila odvod do druhého piliera na štyri percentá. Do prvého piliera tak išlo 14 percent z vymeriavacieho základu.

Vláda už vtedy rozhodla, že od roku 2017 sa pomer prerozdelenia odvodov bude postupne upravovať o 0,25 percentuálneho bodu v prospech druhého piliera. Tento proces bude pokračovať až do roku 2024, odkedy má do druhého piliera smerovať šesť percent z vymeriavacieho základu a do druhého piliera zvyšných 12 percent.

Zamestnancovi, ktorý 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články