Pre firmy robíme viac ako len financovanie

ČSOB preto prináša na trh webovú platformu Match´it, ktorá spája podniky na predaj s podnikmi a privátnymi investormi so záujmom o kúpu spoločnosti.

V prvom kroku investori vidia len anonymné profily spoločností na predaj, rozsah tržieb, oblasť pôsobnosti a región, bez ďalších detailov. Na základe toho predávajúci vyhodnotí, či je daný investor vhodný záujemca na kúpu jeho spoločnosti. Po súhlase majiteľa sa investorovi zobrazia aj detaily predávaného podniku a stručné informačné memorandum vrátane názvu spoločnosti.

„ČSOB si v rámci svojho korporátneho bankovníctva vybudovala profesionálny tím, ktorý sa už roky venuje transakciám spojeným s akvizíciami firiem. Som veľmi rád, že dnes rozširujeme služby v tejto oblasti a ako prvá banka na Slovensku prichádzame s online platformou, ktorá umožní prístup firiem k investorom. Rozmýšľame tak o krok dopredu a spolu s našim poradenstvom pre rodinné firmy predstavuje platforma Match´it výborný nástroj nielen pre korporátnych klientov ale aj pre menšie firmy a podniky,” približuje riaditeľ Divízie korporátnej klientely ČSOB Karol Farkaš.

Platforma Match’it má sprostredkovaciu úlohu, čo je najdôležitejšia časť pri kúpe a predaji firiem. Privátne webové prostredie je zabezpečené a určené len pre osoby a firmy, ktoré ČSOB overila a povolila im prístup. Veľkou výhodou je to, že táto platforma je určená najmä pre stredne veľké a menšie firmy, ktoré často nemajú prístup k relevantným investorom.

„Pri obchodných transakciách, ako napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu, je zvýšená opatrnosť a starostlivosť, obzvlášť v SME sektore, na mieste. Nedostatok a neúplnosť informácií o podniku medzi potenciálnymi zmluvnými stranami, ako aj neistota vyplývajúca z budúceho vývoja v podnikaní je dôvodom na to, aby takáto platforma bola zárukou eliminácie rizika. Ako partneri platformy ČSOB Match´it máme dlhoročné skúsenosti a cenné know how pre správne posúdenie ekonomickej situácie targetovaného podniku a ekonomických dôsledkov zamýšľanej transakcie medzi potenciálnymi zmluvnými stranami. Zároveň vieme pre investora zabezpečiť aj ocenenie akvírovaného podniku čo vnímame pri takýchto transakciách za podstatnú súčasť poradenstva,“ zdôrazňuje Martin Kiňo, partner auditorskej a poradenskej spoločnosti BDR.

Ďalšou výhodou je medzinárodný rozmer platformy, a to prepojenie s Belgickom a inými krajinami, v ktorých KBC ako materská skupina ČSOB pôsobí.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články