Výskum bleskov ušetrí letiskám miliónové straty, tvrdia vedci zo SAV

Vedci prišli s teoretickými odhaleniami pôvodu doposiaľ neobjasnených optických anomálií u mikrovlnných signálov prenášaných v atmosfére, ale aj u mikrovĺn šíriacich sa vo vodnom aerosóle v laboratórnych podmienkach.

Riešenie, ktorému bol v roku 2018 udelený patent, vyvinuli slovenskí vedci na aktívnu predpoveď ohrozenia bleskmi s priamym využitím v zabezpečovacích systémoch letísk.

„Naše patentové riešenie umožňuje určiť vlastnosti elektricky nabitých častíc v oblaku na veľké vzdialenosti bez použitia sond, a tak predpovedať mieru ohrozenia bleskom bezkontaktnými optickými metódami, pomocou špecializovaných radarov pracujúcich v oblasti milimetrových vĺn,“ uviedol samostatný vedecký pracovník Ústavu stavebníctva a architektúry SAV Miroslav Kocifaj.Ako ďalej doplnil, ohrozenie bleskmi je obzvlášť závažné pri vzlietaní a pristávaní lietadiel, keď môže dôjsť až k zlyhaniu prístrojov či zablokovaniu pohonu lietadla. „V prípade uzatvorenia letiska pritom dochádza k značným finančným stratám,“ povedal.

Podľa slov M. Hucákovej výsledky výskumu „otvorili tiež dvere“ do výskumného priestoru s dôležitými aplikáciami v oblasti elektromagnetického rozptylu, diaľkového monitoringu a inžinierstva.

„Výskum z posledných rokov naznačuje, že získané poznatky by sa dali využiť aj pri analýze kozmických častíc, ktoré sú taktiež nositeľmi elektrického náboja, a preto optické merania môžu poskytnúť informácie napríklad aj o materiáli prachovej zložky komét,“ dodal M. Kocifaj.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články