Sú tam neprávom. Čiznár vydal príkaz prepustiť aktivistov z Greenpeace

J. Čižnár uviedol, že po preskúmaní spisu dospela Generálna prokuratúra (GP) SR k dvom záverom. „Ten základný záver je, že dôvody väzby neexistovali už pri podávaní návrhu. To znamená, že ak dôvody väzby neexistovali, tí ľudia sú vo väzbe neprávom,“ povedal.

Ďalším záverom GP je, že samotný skutok podľa jej názoru s najväčšou pravdepodobnosťou nie je „dobre alebo šťastne“ právne kvalifikovaný.Paradox vidí v tom, že podrobné preskúmanie dôkazov môže viesť buď k prísnejšej kvalifikácii skutku, alebo kvalifikácii, ktorá do kategórie trestného činu nepatrí.

Dvanásti aktivisti by mali byť stíhaní na slobode za rovnaký skutok, za ktorý sú obvinení. J. Čižnár uviedol, že právny názor prokurátora na väzobné stíhanie nebol správny. Rozhodnutie súdu komentovať nechce.Ozrejmil, že výzvu na doručenie spisu z krajskej prokuratúry dal v pondelok (3. 12.) ráno, popoludní ho doručili a v utorok ráno prijal rozhodnutie. Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky doplnil, že mali k dispozícii rovnaké informácie ako prokurátor, ktorý spracoval návrh na väzobné stíhanie, a súd, ktorý rozhodnutie prijal.

„Podkladom na začatie trestného stíhania bola obhliadka miesta činu,“ informoval. Na tomto základe bolo vznesené obvinenie voči 12 z 15 osôb za úmyselný trestný čin poškodzovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

P. Šufliarsky vysvetlil, že vyšetrovateľ konštatoval úmyselné všeobecné ohrozenie, pretože malo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia viac ako 300 baníkov, ktorí sa v tom čase v bani nachádzali.

Na ustálenie kvalifikácie trestného činu je podľa neho potrebné doplniť dokazovanie výsluchom baníkov a ďalších osôb.

J. Čižnár odsúdil vyjadrenia niektorých politikov a ich výzvy voči GP. Na otázky liberálov, či nejde o zlyhanie jednotlivcov, polície, prokurátora či sudcu, odpovedal, že nemá tendenciu zakrývať pochybenia. Prokurátor situáciu podľa neho zle vyhodnotil. Na disciplinárne konanie zatiaľ priestor nevidí.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články