Cloud zefektívni správu firemnej IT infraštruktúry na maximum

Cloud je medzi firmami čoraz horúcejšou témou. Prečo?

Hlavným dôvodom je samozrejme spoľahlivosť a bezpečnosť, ako aj časová a obslužná úspora. Každá firma potrebuje, aby jej IT infraštruktúra fungovala, bola vždy dostupná a nevyžadovala príliš veľa času a peňazí na údržbu. Preto sa IT manažéri, ako aj finanční a prevádzkoví riaditelia prikláňajú ku cloudu. Na rozdiel od klasickej firemnej serverovne sa nemusia starať o jej prevádzku a zabezpečenie. V cloude môžu mať uložené dáta, využívať jeho výpočtovú kapacitu pri práci s programami a nezaťažovať firemné zariadenia. Poskytovateľ cloudového riešenia za nich vyrieši aj legislatívne požiadavky GDPR a zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Ako sa darí trhu s cloudovými službami v porovnaní s tradičnými IT riešeniami?

Výdavky na tradičnú IT infraštruktúru podľa poradenskej spoločnosti IDC v minulom roku globálne klesli o 2,6 %, zatiaľ čo výdavky na cloudovú infraštruktúru naopak vzrástli o 20,9 %. Viac ako polovicu týchto výdavkov pritom firmy využívajú na prevádzku systémov u poskytovateľov cloudových riešení. Slovensko tento celosvetový trend kopíruje, podľa našich údajov vzrástol dopyt po cloude medziročne zhruba dvojnásobne.

Neboja sa firmy, že prechodom do cloudu stratia kontrolu nad svojimi dátami?

Stretávame sa aj s týmito obavami. Technológia cloudu však poskytuje bezkonkurenčnú bezpečnosť dát. A to aj vďaka samotnému dátovému centru, z ktorého cloud funguje. To musí vždy spĺňať prísne zabezpečenie, aby sa k serverom nikto nepovolaný nedostal fyzickou ani kybernetickou cestou. Celý objekt je navyše chránený pred požiarom či vodou. Servery umiestnené priamo vo firme nemajú zďaleka takú vysokú úroveň ochrany ako v datacentre. Niektorí poskytovatelia, medzi ktorých patrí i GAMO Cloud, majú aj špeciálne certifikáty dokladujúce splnenie medzinárodných bezpečnostných a technologických požiadaviek.

Nie je cloud vhodný skôr pre veľké firmy?

Už dávno neplatí, že by bol cloud riešením, ktoré si môžu dovoliť len veľké korporácie. V čoraz väčšej miere ho využívajú aj menšie a stredné podniky s desiatkami zamestnancov. Vďaka škálovateľnosti si každý podnik môže nastaviť také parametre cloudovej služby, ktoré mu vyhovujú. Platí pritom len presne stanovenú čiastku a nemusí riešiť neplánované výdavky pri náhlych poruchách serverov. Prehľadnosť v plánovaní financií, ktoré je nutné vynaložiť na prevádzku IT, je práve pre menšie firmy veľkým benefitom.

Odhliadnuc od finančného hľadiska, v čom presne cloud firme pomôže?

Komplexné cloudové riešenie prináša najmä flexibilitu. K firemným systémom je možné vďaka cloudu pristupovať odkiaľkoľvek, či už je používateľ v kancelárii, doma, alebo na cestách. Na jednom virtuálnom mieste môžu vzájomne spolupracovať aj pobočky z rôznych miest alebo krajín. Pri on-premise riešení, teda takom, ktoré je priamo vo firme, je možné takúto flexibilitu dosiahnuť len ťažko. S využitím technológie VDI (Virtual Desktop Infrastructure), čiže virtuálnej pracovnej plochy, dokonca nemusia mať pracovníci vo svojich zariadeniach ani nainštalované žiadne programy. Na prácu využívajú výpočtovú kapacitu cloudu. Firma tak môže nakúpiť menej výkonné zariadenia alebo len tzv. tenkých klientov. Zároveň ušetrí prácu IT administrátorom a tento čas môže venovať rozvoju dôležitých systémov.

Zmieňovali ste škálovateľnosť riešení. Môže si firma napríklad len na určité obdobie „prikúpiť“ viac kapacity cloudu?

Áno, presne tak. Ak firma potrebuje dodatočné kapacity na vývoj jednorazového projektu, alebo len na jeho vyskúšanie, je pre ňu cloud ideálnym riešením. Nemusí investovať do rozšírenia vlastnej serverovne a rekonfigurácie systémov len kvôli niekoľkým týždňom alebo mesiacom práce. Takéto rozšírenie je náročné nielen finančne, ale aj časovo. Namiesto toho si u poskytovateľa cloudového riešenia jednoducho zaplatí primeranú čiastku za ďalšiu kapacitu navyše, a to napríklad len dočasne. Takto si bez problémov rozbehne alebo otestuje akýkoľvek projekt bez investičných výdavkov na infraštruktúru. Svoje požiadavky na kapacitu tak firma môže škálovať. Teda buď navyšovať, alebo naopak znižovať podľa svojej aktuálnej potreby. Poskytovateľ cloudovej služby potom garantuje jej dostupnosť a spoľahlivosť.

Na trhu cloudových služieb pôsobia nadnárodní giganti i lokálni hráči. Ako GAMO vníma konkurenčný boj na Slovensku?

Firmy majú na výber, či si budú chod IT infraštruktúry zaisťovať samy, alebo či využijú služby medzinárodných alebo miestnych poskytovateľov cloudových riešení. Aj lokálne IT spoločnosti dnes dokážu poskytovať služby na rovnakej technologickej úrovni ako nadnárodné firmy. Konkurovať môžu aj svojím prístupom a technickou podporou, ktorá je, samozrejme, v slovenčine aj angličtine. Dokážu tiež flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. Počítame však s tým, že trh sa bude v tomto ohľade naďalej vyvíjať, aj preto GAMO neustále zlepšuje svoje služby.

Čo bude podľa vás hrať budúci rok na slovenskom trhu cloudových riešení najväčšiu rolu?

Už počas tohto roka bol na trhu zjavný dôraz na kybernetickú bezpečnosť. Nebolo to iba tým, že do platnosti vstúpil fenomén ochrany osobných údajov GDPR. Výrazne sa zvýšilo aj množstvo kybernetických útokov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie. Ochrana informačných systémov a ich súlad s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, ako aj slovenskou legislatívou definovanou zákonom o kybernetickej bezpečnosti, budú určite témou, ktorou sa budú firmy v roku 2019 intenzívne zaoberať. Splniť tieto požiadavky je jednoduchšie, ak sú informačné systémy v cloude. Výhodu budú mať preto tí poskytovatelia cloudu, ktorí majú služby už dnes zabezpečené v súlade s globálne uznávanými štandardmi, potvrdené rôznymi certifikáciami alebo registráciou na NBÚ SR. GAMO ako jeden z mála cloudových poskytovateľov tieto podmienky už spĺňa a dokáže firmám pomôcť pri vytváraní bezpečnostných opatrení, ktoré im umožnia optimálnym spôsobom zabezpečiť ochranu dát a biznis kontinuitu, a to v súlade s legislatívnymi pravidlami.

Bude riešenie vlastnej IT infraštruktúry pre firmy kľúčové, teda hneď po ich obchodnej činnosti?

Moderné technológie dnes už prenikajú do všetkých oblastí ľudského života. Ovplyvňujú aj spôsob, akým fungujú firmy naprieč všetkými sektormi, ako dokážu osloviť zákazníkov a udržať si vlastnú konkurencieschopnosť. Digitálna éra sa stáva realitou. Ak ju neprijmú firmy, ktoré doteraz neprešli digitálnou transformáciou, ťažko udržia krok s ostatnými. Napríklad automatizácia, robotizácia a analýza veľkých dát už teraz bežne pomáhajú zefektívňovať výrobu, zrýchľovať a zjednodušovať rôzne procesy. Práve dáta budú v budúcnosti najcennejšou komoditou. Na prácu s nimi je však treba aj rozsiahlu IT infraštruktúru, výkonné a spoľahlivé dátové centrá. Cloudové technológie sú v tomto smere jednoznačne logickým riešením.

Podobné články

Nedávne články