Štát predstavil plán podpory elektromobility - málo, neskoro, ale aspoň niečo

Zmeniť to má Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva. Jeho vznik sprevádzalo viacero komplikácií a omeškanie. Pozitívne je, že plán sa v šestnástich bodoch venuje všetkým kľúčovým oblastiam spojeným s elektromobilitou, no vo finále ide o málo ambiciózny dokument, ktorému chýba politická váha a silné finančné krytie.

„Ak chceme z akčného plánu mať dobrý dokument, musí mať dobré parametre. To znamená, že okrem deklarácií musí predstaviť aj nástroje, ako dosiahnuť napĺňanie opatrení. V tomto vidíme najväčšie medzery slovenského akčného plánu: opatrenia nemajú finančné krytie a veľa z nich je len vo forme veľmi povrchných deklarácií,“ kritizuje dokument riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Peter Sevce.

Ambície akčného plánu podľa neho nekorešpondujú s tým, akú veľkú zmenu automobilový priemysel očakáva. Samotný plán ministerstva pritom vo veľkej miere kopíruje materiál, ktorý SEVA pripravila už pred šiestimi rokmi.„Súčasná verzia podľa nás nie je dostatočná a napriek tomu, že sme do diskusií investovali veľa času, s výsledkom nie sme spokojní a neplánujeme sa zaň postaviť. Riešením je zavedenie podpory, o ostatne sa postará trh aj bez prípravy všelijakých dokumentov,“ dodáva P. Ševce.

Po príklad, ako sa to dá urobiť, stačí zájsť do Poľska. Varšava už prijala zákon na podporu elektromobility, ktorý stanovuje kompletný rámec a podmienky podpory. Táto téma nie je roztrieštená medzi viacero ministerstiev a zákony. Poľsko zároveň zriadilo Fond pre nízkoemisnú dopravu, v ktorom bude do roku 2026 k dispozícii takmer jedna miliarda eur na budovanie potrebnej infraštruktúry, na kúpu, ale aj výrobu nových elektromobilov.

Cieľom je dostať do roku 2025 na cesty viac ako milión elektrických vozidiel. Tamojšia vláda si totiž elektromobilitu stanovila za jednu z prioritných oblastí, keďže rovnako ako Slovensko má silný automotive sektor. Slabou stránkou plánu je chýbajúca priama finančná podpora na nákup áut.Podobné články

Nedávne články