Veronika Osvaldová: Korporácie si musia uvedomiť zodpovednosť za svet okolo nás

O tom je presvedčená Veronika Osvaldová zo spoločnosti SmartHead, ktorá upozorňuje, že v budúcnosti budú mať výhodu tie firmy, ktorých princípy sú založené na udržateľnosti a zodpovednom podnikaní. Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) nie je hrozbou pre budúcnosť podnikania. Práve naopak, ide o budúcnosť podnikania. Jej firma SmartHead plánuje túto myšlienku šíriť v spoločnosti ďalej a inšpirovať viac ľudí a firiem, aby konali zodpovedne.

Na ruke máte vytetovanú vetu „Audaces fortuna adiuvat“, čo po latinsky znamená „Odvážnym šťastie praje“. Zišla sa vám odvaha v biznise?

Určite áno. Nemala som nikým dopredu vystlanú cestu, po ktorej som mala ísť v živote, a každé veľké rozhodnutie bolo pre mňa krokom do neznáma. Odvahu potrebujete na to, aby ste boli ochotný opakovane sa vystavovať novým neznámym okolnostiam.Prečo ste vzdali kariéru v investičnej spoločnosti v oblasti nehnuteľností?

Bol to prirodzený vývoj, niečo sa naučíte, a keď cítite, že je čas posunúť sa ďalej, tak to urobíte. Ja som cítila, že to je pre mňa správny krok, tak som ho urobila.Už počas vysokej školy ste vytvorili projekt, kde ste prepojili na dobročinné účely jednu značku automobilov s detským domovom. Neskôr ste založili vlastnú firmu SmartHead. Ako vznikla myšlienka venovať sa téme udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem?

Sme presvedčení, že udržateľnosť bude motorom veľkých zmien v nasledujúcich rokoch, pretože súčasný ekonomický model je neudržateľný. Musí sa jednoducho zmeniť a správny čas je teraz. Tento globálny posun už transformuje naše hospodárstvo, priemysel a firmy, ktoré sú jeho nevyhnutnou súčasťou. F

irmy, ktoré sú súčasťou našej platformy, sú súčasťou budovania novej udržateľnej ekonomiky. Spájame lídrov, ktorí sa rozhodli konať a transparentne komunikovať výsledky v budovaní udržateľného biznisu. S týmito firmami zdieľame know-how, akcelerujeme túto zmenu, spolupracujeme už teraz v niektorých otázkach a chceme ísť ešte ďalej.

Hovoríte, že biznis má obrovský potenciál riešiť sociálne a environmentálne problémy a zároveň firmám môže priniesť aj ekonomický prospech. Čo tým myslíte?

Udržateľnosť je viac ako environmentálna či sociálna otázka. Je to nová moderná ekonomika, ktorá ovplyvní všetko a každého z nás na planéte. Už teraz ovplyvňuje spôsob, akým vlády konajú, vznikajú nové odvetvia, podniky sa postupne transformujú a investičné spoločnosti investujú do udržateľných technológií. Pravdepodobne ide o jednu z najväčších investičných príležitostí v moderných dejinách. Veríme, že udržateľnosť nie je hrozbou pre budúcnosť podnikania, práve naopak, veríme, že je to budúcnosť podnikania. Je to budúcnosť prosperujúcej ekonomiky a budúcnosť dlhodobej prosperity.Vie CSR vybudovať pre firmu akúsi dôveru na trhu alebo ide skôr o daňovo odpočítateľnú položku?

Dá sa na to pozerať z dvoch uhlov. Z toho kritického alebo z hľadiska napredovania. Kritické respektíve krátkozraké zmýšľanie podporuje práve myšlienky, že firma si robí len svoje PR alebo je to pre ňu daňovo odpočítateľná položka. Keď sa pozriete na celú otázku z hľadiska napredovania, 

Podobné články

Nedávne články