Upravili výpočet dôchodkového veku, zaokrúhli sa na celé mesiace

Zavedie sa mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov. 

Dôchodkový vek sa už bude určovať na roky a mesiace, a nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti.

„Počet kalendárnych mesiacov, o ktorý sa dôchodkový vek upraví, závisí od vývinu priemernej strednej dĺžky života (veku dožitia) v aktuálnom referenčnom veku. Zaokrúhli na celé kalendárne mesiace,“ informovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Podľa odhadov ministerstva práce by sa malo predĺženie veku odchodu do dôchodku v budúcom roku dotknúť približne 36 500 ľudí.„Automat“ v zákone každoročne pridával k penzijnému veku niekoľko desiatok dní. Odchodový vek bol presne stanovený na nasledujúci rok vždy v októbri. Tento rok je to 62 rokov a 139 dní. Podľa starého modelu sa v roku 2019 malo pridávať k 62 rokom ešte 202 dní. Pridávanie bolo nepraktické a v niektorých rokoch by spôsobilo aj priveľké medziročné skoky.

Pre seniorov je nový výpočet penzijného veku výhodnejší, keďže 

Podobné články

Nedávne články