Dvanásť minút reklamy za hodinu skončí. Televízie dostanú nové pravidlá

Maximálne 12 minút reklamných spotov, ktoré majú televízie aktuálne povolené odvysielať v rámci jednej hodiny, nahradí podľa novely percentuálny podiel reklamy v širších časových pásmach.

Konkrétne pôjde o limit maximálne 20 percent pre reklamné vysielanie v časovom úseku medzi 6. a 18. hodinou a a rovnaký maximálne 20-percentný podiel reklamy v čase od 18. hodiny do polnoci. 

Bude teda na samotných televíziách, koľko reklamy a kedy sa rozhodnú odvysielať. Jedinou podmienkou bude dodržať spomínaný limit.

Nové podmienky sú zaujímavé najmä pre hlavný vysielací čas. V šesťhodinovom úseku po 18:00 zostane dovedna 72-minútový priestor na reklamy, nemusia však byť rovnomerne rozložené do jednotlivých hodín. Bude tak na vysielateľoch, ako si bloky rozložia v celom prime-time.

Novela špecifikuje, že cieľom je väčšia flexibilta vysielateľov. Upozorňuje ale zároveň, že narábanie s reklamou bude nutné dobre zvážiť. Na jednej strane je záujem vyhovieť dopytu inzerentov, na strane druhej ochrana spotrebiteľov, aby diváci neboli vystavení priveľkému množstvu reklamu v konkrétnych večerných časoch.

„Preto by mali byť aplikované špecifické limity v čase od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 24:00,“ približuje smernica.Členské štáty budú mať po oficiálnom zverejnení textu smernice 21 mesiacov na to, aby ju implementovali, napísal web MediaGuru.cz.

Schválená novela je voľnejšia v porovnaní s tou, ktorá mala pôvodne meniť aktuálne podmienky. Tá hovorila o 20-percentnom podiele reklám vo vysielaní v rámci časového ohraničenia od 7:00 do 23:00.

Ďalším ustanovením bude, že spravodajské programy a televízne filmy, okrem seriálov a dokumentov, budú môcť byť reklamou či telenákupom prerušené každých 30 minút. Pôvodne bolo navrhovaných každých 20 minút.

Smernica z dielne EÚ upravuje aj podmienky pre platformy s video obsahom. Od roku 2020 budú musieť povinne odstraňovať obsah podnecujúci k násiliu a nenávisti. Ak na takýto obsah používatelia Facebooku či YouTubu narazia, budú ho môcť nahlásiť. Rovnako bude nutné označovať sponzoring a product placement.

EÚ si posvietila aj na európsku tvorbu v ponuke streamingových paltforiem. V ponúkanom obsahu Netflixu či Amazonu ho bude musieť byť minimálne 30 percent. Jednotlivé krajiny budú môcť tento podiel znížiť, ak sa k nemu nebude možné dostať či pri nízkej sledovanosti serverov.

Smernica zároveň rozširuje zákaz tabakovej reklamy aj o e-cigarety, reguláciu na propagáciu alkoholu zavádza aj pri on-demand službách, zakazuje telenákup v detských programoch, rovnako ako v náboženských reláciách, kde nebude možná ani reklama.  

Podobné články

Obľúbené články