Zväz obchodu je proti zálohovaniu PET fliaš: Malé a stredné predajne by to položilo

Malé a stredné predajne by podľa Katriakovych slov proces jednoducho nezvládli, „pretože by museli investovať do priestorov, dodržiavať pritom veterinárne a hygienické predpisy, mať vysoké náklady na úpravu priestorov, ale i na zamestnancov.“

Takýmto opatrením by sa podľa jeho slov zároveň ovplyvnil chod predajne, lebo by sa musela rešpektovať takzvaná nová činnosť a vytvoriť jej priestor by bolo veľmi náročné. „Podľa odhadov ministerstva by zmena stála zhruba 80 miliónov eur, my sa domnievame, že by to bolo viacej,“ dodal M. Katriak.Pripomenul, že už zhruba 20 rokov sa problém recyklácie PET fliaš na Slovensku rieši formou recyklovaného zberu PET obalov. „V súčasnosti už takto koná 2930 obcí a je to spôsob, ktorý sa za 20 rokov vyformoval k celkom slušným výsledkom. Dnes separujeme PET fľaše v rozmedzí okolo 70 percent a nevidíme dôvod tento spôsob, ktorý je v celom reťazci recyklácie akceptovaný, meniť,“ konštatoval M. Katriak.

Zväz obchodu teda odporúča ostať pri osvedčenom spôsobe recyklácie PET fliaš a ak je to potrebné, tak ho navrhuje skvalitniť, aby sa dosiahlo požadovaných 90 percetn recyklácie.

„Pritom však poznamenávame, že podľa údajov ministerstva životného prostredia je uvedených na trh viac ako 470-tisíc ton plastových obalov za rok, z toho PET fľaše tvoria 25-tisíc ton, čiže ide o zhruba 4 - 5 percent všetkých plastových obalov uvedených na trh. Pozornosť by sa teda mala venovať aj iným obalom, ako sú PET fľaše,“ uviedol M. Katriak.

Zväz zároveň doplnil, že sa prirodzene oboznámi s analýzami envirorezortu a je ochotný o nich diskutovať. Slovenskí obchodníci združení vo zväze majú podľa M. Katriaka odjakživa na zreteli ochranu životného prostredia, ochranu prírody a vôbec správny biorytmus prírody. „Sme proti akémukoľvek znečisťovaniu prírody a sme ochotní prijať všetky opatrenia na to, aby príroda mala svoju primeranú ochranu,“ konštatoval.

Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) je spoločenská zodpovednosť neodmysliteľnou súčasťou činnosti moderného obchodu. „Potravinové reťazce združené v SAMO považujú diskusiu na tému zálohovania PET fliaš za dôležitú. Zároveň tiež upozorňujú na potrebu dôkladnej analýzy a rozhovorov so všetkými zainteresovanými stranami,“ uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.

Pre efektívne zavedenie systému takéhoto zálohovania musí byť podľa jeho slov zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v stredu oznámil, že ministerstvo začalo s prípravou zálohovania PET fliaš a plechoviek. Envirorezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články