Ach, tie percentá. Tisícky ľudí zdieľali hlúpy status o cenách elektriny a plynu

V čom tkvie jeho chyba? Percentuálny nárast cien jednotlivých výdavkových položiek sa nesčítava do výsledného rastu celkovej cenovej hladiny. Náklady slovenských domácností na energie, ako ukazuje graf nižšie, v pomere k príjmom predstavujú len zhruba jednu desatinu.A ak desatina výdavkov zdražie o desať percent, pri zachovaní rovnakej spotreby to predstavuje potrebu zvýšiť celkové príjmy (či výdavky) nie o desať, ale len o jedno percento. Zdražela jednoducho len malá časť celkových výdavkov domácnosti.Skutočné priemerné výdavky domácností na elektrinu, plyn, teplo a teplú vodu dosiahli vlani podľa zisťovania štatistikov 103 eur mesačne. Ak tieto náklady zdražejú o šesť percent (očakávané medziročné zdraženie energií národnou bankou od januára), znamená to rast mesačných výdavkov priemernej domácnosti o 6,2 eura.

To predstavuje potrebný nárast priemerných čistých mesačných príjmov domácností (1 350 eur mesačne) len

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články