OTP Banka znova pýta peniaze od akcionárov. Aj od tých drobných na Slovensku

Akcionári banky, medzi ktorými figurujú aj drobní investori, no v drvivej väčšine (99,38 %) je ním maďarská OTP Bank, schválili už na jar možnosť zvýšenia základného imania banky o 111,58 milióna eur. To znamená, že boli v najrýdzejšej forme ochotní naliať do banky ešte raz takú sumu ako doteraz. Predstavenstvo banky dostalo päťročnú lehotu na využitie tohto balíčka. No rozhodlo sa „napiť“ sa z neho naraz a plným dúškom. Národná banka Slovenska (NBS) ako regulátor vydanie akcií schválila pred koncom októbra.

OTP Banka už v posledných rokoch začala konzervatívnejšie pristupovať k ošetreniu úverového portfólia, lebo si to želal jej akcionár. Tento rok ale začali platiť nové medzinárodné štandardy účtovania IFRS 9, ktoré priniesli veľkú zmenu v preceňovaní portfólií. A to tak úverových, ako aj v portfóliách cenných papierov.

Podľa nových štandardov musia banky tvoriť opravné položky na základe očakávaných strát, ktoré by mali objektívnejšie kryť straty nastávajúce v budúcich obdobiach. Pri úveroch, kde nastáva výrazné zvýšenie kreditného rizika, musia tvoriť opravné položky po celú životnosť úveru.V OTP Banke sa potreba dodatočného ošetrenia úverového portfólia pre zmenu účtovných štandardov ukázala ako

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články