Hviezdy uprostred slaboty. Domáci farmári, od ktorých sa dá učiť

Ide o chovateľa prasiat JK Gabčíkovo v rukách farmárov z Dánska. A tiež o Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, ktoré dodnes ovládajú bývalí šéfovia z čias socializmu.

Ģabčíkovský špecialista na bravčovinu dosiahol vlani v prepočte na každý hektár pôdy pridanú hodnotu viac ako 2 900 eur. Bol na deväťnásobku slovenského a na trojnásobku európskeho priemeru agrárnej pridanej hodnoty.Hektárová pridaná hodnota zlatnoostrovského družstva sa vlani dostala na vyše 980 eur. Päťdesiat eur nad celoeurópsky priemer. Toto družstvo s viac ako dva a pol tisíc hektármi síce svoju živočíšnu produkciu po poklesoch cien mäsa značne zredukovalo, ale dosahuje špičkové výsledky v rastlinnej výrobe. Už dlhšie obdobie pestuje aj náročnejší mak a sóju.

Že medzi najproduktívnejšími a najaktívnejšími môžu byť aj tí najväčší, dokazuje tretí žitnoostrovský podnik. Skoro 430 eur pridanej hodnoty na každý zo svojich 6 900 hektárov vlani vykázalo jedno z najväčších družstiev v krajine – juhoslovenské PD Sokolce.

Podnik, 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články