Dôchodkový fond nezarába? Zmeniť ho môžete aj cez internet

K 5. októbru 2018 bolo na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8,093 miliardy eur. Z tejto sumy bolo 6,192 miliardy v garantovaných fondoch. V garantovaných fondoch sa tak nachádza viac ako 75 percent majetku sporiteľov.

Napriek tomu, že väčšina sporiteľov si pri spustení druhého piliera zvolila akciové fondy, ktoré sú síce rizikovejšie, no z dlhodobého hľadiska majú potenciál prinášať vyšší výnos, od 1. februára 2013 sa väčšina dôchodkových úspor presunula do garantovaných fondov. V negarantovaných fondoch zostali len tí sporitelia, ktorí poslali svojej dôchodkovej spoločnosti návratku, že si takýto presun neželajú. A postupne do nich pribúdajú tí, ktorí o zmenu aktívne požiadali. Ich podiel stúpa len pomaly.

Vláda chcela presunom a garanciami ochrániť budúce dôchodky pred prepadom na burzách. V skutočnosti štát týmto spôsobom obral státisíce sporiteľov o možnosť zarobiť na raste akcií, ktorý prišiel v nasledujúcich rokoch.Garantované fondy prinášajú výrazne nižšie zhodnotenie ako negarantované, pretože 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články