Poistenie majiteľa sa na nájomníkov nevzťahuje

Ak má majiteľ uzatvorené poistenie domácnosti a podnájomníci nie, tak v prípade poistnej udalosti poisťovňa preplatí len tie škody, ktoré nastali na majiteľových veciach.

„Nájomník by si mal pri nasťahovaní do bytu uzatvoriť vlastné poistenie domácnosti, ktoré kryje všetky hnuteľné veci, ktoré sú v jeho vlastníctve,” povedala Helena Kanderková z odboru firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne.Keďže nájomníci často užívajú zariadenie majiteľa bytu, nemusia si stanovovať vysoké poistné sumy. Dôležité je, aby poistná suma stačila na pokrytie všetkých ich hnuteľných vecí. Na príliš nízku sumu tak môžu nájomníci doplatiť.

„Ak by si poistený nájomca zvolil nízku poistnú sumu, tá mu pri poistnej udalosti nemusí postačovať na znovuobstaranie zničených vecí,“ tvrdí Ľubica Dragúňová z odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Ak by mal napríklad

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články