Škrtanie nákladov dávno nefunguje. Zamerajte sa na efektivitu svojho podnikania

Riešením je efektívnejšie využívanie dostupných prostriedkov a služieb, hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti VNET, Juraj Lustoň.

Otázka, ktorou sa priebežne zaoberá každý podnikateľ, je podľa Juraja Lustoňa úzko spojená s tým, čo je gro podnikania firmy. Šetrenie nákladov začína racionálnym zhodnotením toho, čo spoločnosť reálne k tvorbe zisku využíva: „Menšie a stredné spoločnosti (do 100-250 zamestnancov) si musia vyjasniť, aké aktivity im prinášajú reálnu pridanú hodnotu. V ostatných oblastiach spravidla nedosahujú plnohodnotnú kompetenciu alebo kritickú masu.“ Podnikanie je z jeho pohľadu úspešné, iba ak je efektívne. Podnikateľ si musí uvedomiť, či je pre neho zmysluplné mať napríklad serverovú infraštruktúru u seba vo firme, takmer odrezanú od vonkajšieho sveta a byť závislý na svojich zamestnancoch a lokálnej dodávke elektrickej energie, alebo sa rozhodne ísť so svetovým trendom a prenajať si túto službu od špecializovanej firmy, so zmluvným záväzkom a sankciami.

Pri šetrení v IT segmente býva podnikateľ postavený pred neľahké rozhodovanie o tom, či pôjde cestou znižovania nákladov za služby, hardvér, softvér alebo energie. Načo sa teda zamerať? Odpoveď môže byť prekvapivá, no zároveň jednoznačná. „Podľa mňa treba sledovať všetky oblasti a držať sa v trhovej hladine. Pravidelne hľadať nové inovatívne firmy medzi poskytovateľmi napríklad aj prostredníctvom tendrov. Avšak nie je až tak podstatné šetrenie, ako dosiahnutie čo najefektívnejšieho riešenia. Niekedy postačí napríklad rozšíriť služby o zálohu dát, alebo vyššiu úroveň bezpečnosti" vysvetľuje Lustoň.

Oblasť telekomunikačných služieb, no tiež širších IT služieb, je často vnímaná ako pole veľkých hráčov, ktorí majú trh pevne rozdelený. Hľadať rozdiely v ich službách a tiež prístupe býva zložité. Veľké spoločnosti sú prirodzene ťažkopádnejšie a menším klientom sa vedia prispôsobiť málokedy. Pritom flexibilita a riešenia šité na mieru sú čoraz dôležitejšie, významne totiž ovplyvňujú práve efektivitu v oblasti nákladov. Zmenu prinášajú menšie spoločnosti, Juraj Lustoň zo spoločnosti VNET poukazuje na efektívnosť. „Objektívne vieme reagovať pružnejšie a sme nákladovo efektívnejší ako spoločnosti s počtom zamestnancov 500 alebo 2500. Ľahšie sa prispôsobíme požiadavkám zákazníka z pohľadu termínov, technologického riešenia aj ceny. Riešenia vieme vytvárať firmám presne na mieru, keďže máme vlastné optické siete, 3 dátové centrá a in-house tím správcov serverov a programátorov.“

Mohlo by sa zdať, že výdavky na IT služby a ich rozsah sa neustále zvyšujú. Ťažko si dnes predstaviť akékoľvek podnikanie fungujúce bez IT. Obchodný riaditeľ spoločnosti VNET však nesúhlasí. „Firmy spravidla rastú, spájajú sa, alebo zomierajú. Podiel nákladov na IT ostane zhruba rovnaký, len objem služieb sa bude preklápať v prospech špecializovaných IT spoločností, ktoré sú inovatívne, flexibilné a efektívne.“

Oblasť IT je natoľko dynamická, že podnikatelia sa v rýchlo meniacom prostredí ľahko stratia. Juraj Lustoň vníma zásadne najmä firemnú bezpečnosť a samotné zabezpečenie služieb „Krátkodobo najzásadnejším je podľa mňa ochota spotrebiteľov spoľahnúť sa na externého dodávateľa v oblasti ukladania dát. Spoľahlivosť ich uloženia je zásadná. Nie je len frázou, že dáta sú jeden z najdôležitejších assetov firiem. Napríklad u nás vo VNETe bezpečnosť uložených dát napríklad zabezpečuje geo cluster storage architektúra využívajúca pokročilé technológie (replikácia, deduplikácia, snapshoting) a nepretržitú dostupnosť  riešime na úrovni Next Generation Firewallov, ochrany našich klientov z pohľadu DDoS, ako i CSIRT regulácii. Z dlhodobého hľadiska je najzásadnejší trend rozvoj umelej inteligencie, ktorá bude posúvať ľudstvo exponenciálne. Otázkou ostáva, či ten posun budeme vnímať pozitívne z pohľadu spoločenského a čo v IT vlastne “dlhodobý” horizont znamená.“

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články