NBS varuje pred britskou firmou, láka na vysoké výnosy

Spoločnosť Plustocks ponúka aj na Slovensku zhodnotenie vkladov klientov s vysokým výnosom prostredníctvom investícií do rôznych komodít ako káva, pšenica, platina. Alebo na investície do akcií spoločností Amazon, Apple alebo Alibaba.

Okrem vysokých výnosov poukazuje na veľmi nízku mieru investičného rizika, keďže investovanie je podľa tvrdenia spoločnosti plne kryté poistením vkladov. NBS upozorňuje, že táto firma nepodlieha jej dohľadu a finančné prostriedky investované do jej aktivít nie sú kryté Garančným fondom investícií.Spoločnosť Plustocks podľa centrálnej banky ponúkala svoje služby na na svojom webe, no ten je už neaktívny. Ponuky ale smerovala na tunajších investorov aj cez osoby, ktoré boli so spoločnosťou v obchodnom styku.

NBS upozorňuje, že nemožno ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území Slovenskej republiky. Podľa informácií dostupných NBS bola britská spoločnosť vlani v apríli dokonca vymazaná z príslušného Obchodného registra.

NBS udeľuje na tunajšom trhu povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh. No spoločnosť Plustocks Limited nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať ani podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách a nie je to ani spoločnosť vedená ako poskytovateľ investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články