Svitá na lepšie časy pre manažérov bezpečnosti

Rozhodnutie prejsť na SD-WAN má niekoľko pozitívnych výsledkov ako lepšiu vizibilitu, dostupnosť, vylepšený výkon a viac možností v jej riadení.

SD-WAN je softvérovo definovaná sieťová architektúra, ktorá umožňuje organizáciám modernizovať svoje tradičné siete WAN tak, aby vyhovovali rastúcim potrebám digitálnej evolúcie. Riešenie SD-WAN spája používateľov s akoukoľvek aplikáciou bez ohľadu sna to, kde sa nachádza od dátového centra po cloud. SD-WAN inteligentne určuje, ktorá cesta prináša, čo najlepší výkon pre konkrétnu aplikáciu a čo najideálnejšiu cestu WAN, zatiaľ čo tradičné architektúry WAN majú schopnosť smerovať všetky aplikácie cez MPLS.

Multiprotokolové prepojovanie podľa návestia (Multi-Protocol Label Switching, MPLS) je metóda smerovania sieťovej prevádzky používaná vo vysokorýchlostných telekomunikačných sieťach.

3 dôvody, prečo je SD-WAN lepšou voľbou ako MPLS!

V minulosti sa hovorilo o modeli WAN, ktorý sa spoliehal na jednotlivé pripojenia MPLS. Výsledkom bolo, že všetky údaje, pracovné toky a transakcie vrátane prístupu ku cloudovým službám alebo internetu si vyžadovali spracovanie prenosu prostredníctvom dátového centra na účel redistribúcie. V porovnaní s riešením SD-WAN je to nákladovo mimoriadne neefektívne.

SD-WAN redukuje náklady poskytovaním optimalizovanej viacbodovej konektivity. Cieľom je poskytnúť užívateľom bezpečný a lokálny prístup k službám, ktoré potrebujú – či už zo siete, alebo z cloudu –, a zároveň zabezpečiť priamy prístup ku cloudu a internetovým zdrojom.

Klamlivou výhodou MPLS je, že poskytuje zabezpečené a spravované spojenie medzi pobočkami a dátovým centrom prostredníctvom vnútornej chrbtice poskytovateľa služieb. Fakt je, že neposkytuje žiadnu analýzu údajov, ktoré prijíma. To ostáva stále na zodpovednosti klienta MPLS. Aby sme boli spravodliví, mnoho riešení SD-WAN má rovnaký problém.

„Riešenie Fortinet Secure SD-WAN je odlišné, pretože pripojenie je implementované ako integrovaná funkcia v zariadení ďalšej generácie firewallov FortiGate (NGFW). Každé pripojenie automaticky zahŕňa možnosti dynamickej siete VPN na zabezpečenie dát v tranzite v kombinácii s hĺbkovou kontrolou tohto prenosu a s pomocou širokej škály bezpečnostných nástrojov vrátane IPS, firewall, WAF, web filtering, anti-virus a anti-malware. Tie sú už súčasťou každej technológie FortiGate NGFW, ktoré podporuje SD-WAN,“ spresňuje Ondřej Šťáhlavský, Sr. Regional Director CEE zo spoločnosti Fortinet.

Pri porovnaní Secure SD-WAN a MPLS, pokiaľ berieme do úvahy všetky náklady vrátane bezpečnosti a výkonu, je jednoznačným víťazom Secure SD-WAN. Riešenie spoločnosti Fortinet Secure SD-WAN poskytuje organizáciám potrebné schopnosti prepojenia spolu s hlboko integrovaným pokročilým zabezpečením a integrovaným manažmentom.

SD-WAN dokáže rozpoznať aplikáciu a v reálnom čase správne rozkladať záťaž medzi niekoľkými pripojeniami. Môže iniciovať viacero paralelných spojení a zaistiť tak vysokú dostupnosť kriticky dôležitých aplikácií. Reaguje na vyťaženie, odozvy a kvalitu liniek vrátane možnosti aplikačného balancingu a v prípade výpadku jednej linky, automaticky presmerujú sieťovú prevádzku na inú. Predíde tak výpadkom alebo nedostupnosti služieb.

Výhody riešenia SD-WAN prevažujú nad samotným MPLS. Dôvodom je skutočnosť, že dnešný prenos, ktorý sa skladá z pokročilých webových aplikácií a zložitých pracovných postupov, si vyžaduje flexibilnejšie a dynamickejšie prostredie pripojenia, ako dokáže tradične zabezpečiť statické pripojenie MPLS.

Fortinet preto prichádza s novinkou s firewallmi 6.generácie (NGWF) FortiGate 60F, ktoré poskytuje pokročilé smerovanie a bezpečnostné funkcie do jedného zariadenia spolu s plne automatizovaným systémom nasadenia s nulovým dotykom umožňujúcim rýchle a jednoduché nasadenie Secure SD-WAN.  Znižuje tiež zložitosť a režijné náklady, a to tým, že kombinuje celý rad tradičných bodových produktov do jedinej ponuky.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články