Spoločnosť SCHUNK rozširuje svoje portfólio Plug & Work pre Universal Robots o citlivé uchopovače

So svojím uchopovačom, ktorý je kompatibilný s technológiou Plug & Work, nastavuje spoločnosť SCHUNK nový štandard z hľadiska flexibility, sily a funkčnosti pre ramená robotov od spoločnosti Universal Robots používané v čistých a drsných prostrediach. Tento inteligentný uchopovač dokáže pomocou tvarového styku procesne spoľahlivým spôsobom striedavo manipulovať s najrôznejšími dielmi s hmotnosťou až 3 kg – a to tak s dielmi citlivými na deformácie, ako aj s ťažkými dielmi. Masívne hliníkové telo, stabilné vedenia a bezkefkový servomotor zaručujú vysokú mieru robustnosti, konštantné uchopovacie sily naprieč celým rozsahom zdvihu a spoľahlivú prevádzku s minimálnou náročnosťou údržby. Elektricky aktivovaná brzda v prípade výpadku napájania zaisťuje, že poloha prstov uchopovača zostane zachovaná a nie je potrebné žiadne referencovanie.

Štartovací balík EGL od spoločnosti SCHUNK zahŕňa inteligentný servo uchopovač s vhodnými adaptérovými platňami, káblami, normovanými dielmi a modulom URCaps-Plugin, ktorý radikálne zjednodušuje programovanie mechatronického výkonného zariadenia. Vďaka využívaniu inteligentných a jednoducho zrozumiteľných funkcií v rámci známeho rozhrania UR a vopred konfigurovateľných parametrov možno uchopovač sprevádzkovať a naprogramovať už za 15 minút. Na želanie je štartovací balík k dispozícii aj s univerzálnymi prstami uchopovača a upínacími vložkami. Tento balík umožňuje mimoriadne rýchly a jednoduchý vstup do sféry nakladania do obrábacích strojov pomocou robotov s ľahkou konštrukciou od spoločnosti Universal Robots. V porovnaní s bežnými uchopovačmi klesá náročnosť konštruovania, uvedenia do prevádzky a programovania z jedného či dvoch dní na menej ako hodinu.Portfólio Plug & Work spoločnosti SCHUNK pre Universal Robots zahŕňa uchopovače pre kolaboratívnu prevádzku, pneumatické uchopovače, elektrické uchopovače, snímače a systémy pre výmenu. S maximálnymi uchopovacími silami v rozsahu 140 až 930 N a zdvihmi v rozsahu 6 až 42,5 mm pokrýva široké spektrum aplikácií tak v konvenčnej automatizácii, ako aj v oblasti kolaboratívnych aplikácií. Sortiment uchopovacích systémov je tým pádom vhodný pre začiatočníkov aj profesionálov vo sfére trieskového obrábania, automobilového priemyslu a elektronického priemyslu, ako aj v mnohých ďalších odvetviach, ktoré chcú pomocou robotov od UR využiť potenciál automatizácie. Od uchopovača cez systém pre rýchlu výmenu až po snímač sily/momentu – všetky rozhrania sú navzájom dokonale zladené. Moduly URCaps-Plugin navyše zjednodušujú programovanie.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články