Poslanci budú mať strop. Rezort financií chce zaviesť limit na verejné výdavky

Korekčný mechanizmus bude stanovený ako horný limit na celkové verejné výdavky v roku 2020. Podľa ministerstva sa tak posilnia mantinely na dosiahnutie cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).Ministerstvo to uvádza vo finálnom hodnotení Plnenia pravidla vyrovnaného rozpočtu za minulý rok. Štrukturálny deficit vlani dosiahol 1,6 percenta HDP, čím podľa ministerstva došlo k výraznému odchýleniu od požadovanej konsolidačnej trajektórie o 0,6 percenta HDP.

Výrazné odchýlenie zaznamenalo aj výdavkové pravidlo, a to o 1,1 percenta HDP. Celkové hodnotenie, ktoré zohľadňuje dodatočné faktory nad rámec jesennej notifikácie Eurostatu, potvrdzuje výrazné odchýlenie štrukturálneho salda na úrovni 0,6 percenta HDP.

V prípade výdavkového pravidla sa zvyšuje výrazné odchýlenie na 1,3 percenta HDP. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa tak má zaviesť limit verejných výdavkov. MF SR navrhuje stanoviť limit celkových výdavkov v budúcom roku zodpovedajúci dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 percent HDP.

„Pri takto stanovenom výdavkovom limite sa predpokladá, že k celej korekcii výrazného odchýlenia z roku 2018 príde v roku 2020 dosiahnutím strednodobého cieľa v zmysle národnej legislatívy,“ uvádza sa v materiáli MF SR.

Ministerstvo zverejní návrh presného číselného limitu výdavkov po schválení rozpočtu verejnej správy, o ktorom v súčasnosti rokuje parlament. Po zverejnení konkrétneho návrhu korekčného mechanizmu ho posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Rozhodnúť o ňom však musí aj vláda. „Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle parlamentu písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu,“ priblížil rezort financií.

Ministerstvo okrem toho navrhuje zverejniť aj monitoring plnenia výdavkového limitu na rok 2020 v máji a v auguste budúceho roka.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články