Vedci dúfajú, že mikróby sú kľúčom k potravinovej revolúcii

Chicagský start-up Sustainable Bioproducts (Udržateľné bioprodukty) sa snaží o výrobu takýchto jedlých proteínov z tzv. extrémofilov - mikroorganizmov, ktoré môžu prežiť v extrémnom prostredí. Sustainable Bioproducts je jednou z rýchlo sa rozširujúcich nových firiem, ktoré sa snažia využiť silu prírodných mikróbov, aby pomohli nakŕmiť rastúcu populáciu a podporiť poľnohospodárstvo.

Mikróby, ktoré firma používa, pochádzajú z vulkanických horúcich prameňov Yellowstonského národného parku. Sustainable Bioproducts získal od investorov, vrátane francúzskeho koncernu Danone a amerického obchodníka s poľnohospodárskymi výrobcami Archer Daniels Midland, 33 miliónov USD (zhruba 30 miliónov eur) a dúfa, že za 12 až 18 mesiacov uvedie na americký trh bielkovinové náhrady. „Je to mimoriadne efektívny mikrób,“ povedal Thomas Jonas, generálny riaditeľ.

Vedci len v uplynulých desaťročiach v plnom rozsahu pochopili vplyv mikroorganizmov vrátane baktérií, rias a húb, ktoré možno vidieť iba mikroskopom. Pokrývajú všetky povrchy na Zemi, vrátane ľudského tela. A teraz podnikatelia a investori vrátane Billa Gatesa a SoftBank dúfajú, že mikrobiálne látky spôsobia revolúciu v potravinárstve a poľnohospodárstve spôsobom, akým transformovali medicínu.Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, čoraz viac spoločností, ako sú Joyn Bio, Pivot a Indigo, hľadá spôsoby, ako využiť mikroorganizmy, ktoré sú okolo koreňov a v pôde, na ochranu a pestovanie plodín. Tým sa zníži množstvo chemikálií používaných v poľnohospodárstve pri súčasnom zachovaní výnosov.

Čoraz viac ľudí, a nielen vo vedeckej komunite, si uvedomuje, že mikróby sú nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou každého živého organizmu, skonštatoval Mike Miille, generálny riaditeľ spoločnosti Joyn, ktorá vyvíja „technické“ mikróby ako náhradu syntetické hnojiva.

Vedci môžu vďaka pokroku v technológiách, ako je lacnejšie sekvenovanie DNA a špičkové metódy skríningu, skúmať mikróby a ich štruktúru a niektoré začínajúce firmy ich potom "vyrábajú" pomocou genetického inžinierstva.

Obavy o životné prostredie vedú aj k vývoju mikrobiálnych látok ako zdroja bielkovín a prísad do potravín. Mäsové náhrady na rastlinnej báze, ktoré využívajú bielkoviny vyrobené zo zložiek, ako sú sójové bôby a hrach, sú už dobre známe. Ale teraz sa start-upy s pomocou umelej inteligencie a najmodernejšej biotechnológie sústredili na fermentáciu, ktorá transformuje mikroorganizmy na bielkoviny.

Nakŕmiť rastúcu populáciu sveta z menších zdrojov je veľká výzva. „Budeme mať dostatok bielkovín pre každého? To je skutočná otázka, ktorú si všetci kladú," vyhlásil Jonas.

Aj start-up MycoTechnology využíva mikróby a fermentáciu na výrobu bielkovín. Konkrétne premieňa bielkoviny hrachu a ryže fermentáciou s pomocou huby shiitake na potravinové prísady. Firma Calysta, ktorá tento rok získala investíciu 30 miliónov USD od koncernu BP, vyrába krmivo pre ryby z prirodzene sa vyskytujúcich mikróbov, ktoré používajú ako zdroj energie metán.

Rast mikrobiálneho výskumu v rastlinnej výrobe vyvoláva spokojnosť v súvislosti s vplyvom nadmerného používania syntetických chemikálií na životné prostredie. Pesticídom, fungicídom a hnojivám v intenzívnom poľnohospodárstve sa tiež pripisuje vina za pokles úrodnosti pôdy. A stekanie odpadovej vody z poľnohospodárstva, bohatej na dusík, do mora je všeobecne označované za príčinu „mŕtvych zón“ pozdĺž pobrežia.

„Chceme vyrábať produkty pre našu potrebu skôr biologicky ako z ropy alebo fosílnych palív,“ uviedla Sarah Blochová, vedecká pracovníčka v Pivote. Jej mikrobiálne hnojivo ponúka poľnohospodárom možnosť znižovať emisie skleníkových plynov a obsah chemikálií vo vodných tokoch.

Podľa odhadu spoločnosti PitchBook, investície do mikrobiálnych start-upov na celom svete vlani vzrástli takmer o 40 percent oproti predchádzajúcemu roku, na 511 miliónov USD.

Rozvoj mikrobiológie v potravinárstve a v poľnohospodárstve v USA prichádza v čase rozmachu ťažby ropy z bridlíc. Ten viedol k zníženiu dopytu po biopalivách, čo prinútilo mnohých rastlinných biológov využiť svoje know-how v iných oblastiach. Tradične to bývali najmä farmaceutické produkty, ale teraz sa talenty presunuli do expandujúceho potravinárskeho a poľnohospodárskeho odvetvia spolu s financiami investorov.

Ale aj nadšenie z vyžívania mikrobiálnych výrobkov čelí problémom. V potravinárstve sú to vyššie výrobné náklady, ako aj akceptácia zo strany spotrebiteľa. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, nové výrobky a technológie musia prekonať skepticizmus zo strany farmárov, ktorých v minulosti sklamala nízka efektívnosť mikrobiálnych hnojív.

Mikróby v pôde a rastlinách majú tendenciu byť špecifické pre určité podmienky a oblasť. Objavenie správnych mikróbov, ktoré budú univerzálne, si vyžaduje čas. Rovnako ako zhromažďovanie údajov, ktoré pestovateľov presvedčia, že produkt bude prinášať ekvivalentné výnosy ako syntetická chemikália.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články