Slovenských filmárov čakajú lepšie časy. Schválili im zákon o vyšších dotáciách

Ide o 13-percentný nárast oproti súčasnosti. Návrh legislatívnej zmeny, ktorú predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, v utorok schválili poslanci parlamentu.

„Teší ma, že sme našli názorovú zhodu v tom, že by bola obrovská škoda, ak by sme nevyužili možnosť zvýšiť týmto spôsobom našu konkurencieschopnosť a zároveň dať nový impulz na súkromné investície do filmového odvetvia,“ skonštatovala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Dodala, že je presvedčená o tom, že poskytnuté financie sa slovenskej ekonomike v budúcnosti vrátia.„Zároveň tu vidím aj skvelú príležitosť zvýšiť renomé Slovenska v oblasti filmového priemyslu,“ uviedla ministerka. „Cieľom návrhu zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu so zásadným vplyvom na rozvoj daného hospodárskeho prostredia,“ vysvetlil rezort.

Zvýšenie podpory nasleduje trend vo viacerých európskych krajinách, v ktorých podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom takzvaných vratiek je bežnou a v súčasnosti progresívne rastúcou formou podpory.

V súčasnosti sa spätné dotácie vyplácajú vo výške 20 percent oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu.

Nimi sú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované na Slovensku. Na dotáciu majú nárok projekty, ktoré v prípade realizácie jedného celovečerného filmu alebo krátkeho dokumentárneho či animovaného seriálu preinvestujú na Slovensku minimálne 150-tisíc eur.

Ak ide o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo televízneho seriálu, je minimálna suma, ktorá oprávňuje žiadať o spätnú 20-percentnú dotáciu, vo výške 300-tisíc eur. Uvedený limit zároveň nesmie presiahnuť 50 percent rozpočtu projektu.

V novelizovanej podobe zákona sa upravuje aj nová kompetencia AvF, ktorá mu umožní zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom ustanovené kritériá.

Nový zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020, novela však zavádza i prechodné ustanovenie, aby v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 vybavil fond žiadosti o dotáciu podľa zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019.

Prechodné ustanovenie súvisí s tým, že sa rozširuje okruh osôb vykonávajúcich činnosť v audiovízii o osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Prvé dotácie v intenzite 33 percent bude teda AvF poskytovať až v roku 2021.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články