Manhattan má nové veže. Prepojili ich s neogotickou budovou školy

Hlavným akcentom komplexu je riešenie priečelia vyššej 18-podlažnej severnej veže na nároží rušných Lexington avenue a Východnej 23. ulice. Pravouhlú mriežku okien tu Office for Metropolitan Architecture (OMA) prerušil nepravidelnými výrezmi.

Tvoria sériu dvoch trojuholníkov spojených vrcholmi, pričom trojuholníkový tvar majú aj niektoré okná vo výrezoch (pozrite si video). Zrkadlenie v oknách s rozličným sklonom pripomína kubistické výtvarné diela zobrazujúce motív z viacerých uhlov pohľadu.  K zvýrazneniu nárožia trojuholníkmi viedol architektov tunajší 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články