Kto si odkrojil najviac z koláča miezd a čo nám o príjmoch prezradí hokejka?

Desať percent pracovníkov dostane takmer až polovicu z celosvetových príjmov, pričom dolných 50 percent zarobí iba niečo vyše šesť percent. Dolných 20 percent pracovníkov zarobí menej ako jedno percento z celkových príjmov. To sú závery novej štúdie Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Dáta zbierali zo 189 krajín na regionálnej, národnej, ale aj globálnej úrovni.Ako sa darilo jednotlivým decilom príjmových skupín si pozrite na grafeHorných desať percent pritom ešte v roku 2004

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články