Šéf štátneho investičného fondu: Investorov nie je dosť, musíme vyplniť medzeru

Pred siedmimi rokmi riadil tím poradcov ministra financií Petra Kažimíra, ktorí túto myšlienku presadili, šéfom SIH (do septembra minulého roka SZRB Asset Management) je od roku 2017. Pre TREND vysvetľuje, prečo sa štát angažuje v oblasti, v ktorej pôsobia súkromní rizikoví investori a ako sa startupy a scaleupy môžu uchádzať o podporu.Prečo štát prostredníctvom SIH investuje do inovatívnych firiem? Nie je to parketa súkromných investorov?

Investujeme do firiem, ktoré sú dôležité pre ekonomiku a jej inovačný potenciál. To je náš strategický cieľ. Pri všetkých firmách, do ktorých sme zainvestovali, vieme povedať, prečo je dobré, aby sme ich v našej ekonomike mali – aby ju posúvali dopredu.

Firmy s takýmto potenciálom predsa nemôžu mať problém nájsť si súkromných investorov. Načo do toho miešať štát a verejné peniaze?

Žiadna z firiem, s ktorou sa rozprávame o nejakej forme investície alebo podpory, nečelí takému komfortu, že by pre svoj projekt vyzbierala dostatok súkromných peňazí. Do takej firmy ani so SIH-om nechceme ísť. No práveže investorov na Slovensku nie je dosť a úloha verejných financií, ktorú plní SIH, je túto medzeru na trhu vyplniť a mobilizovať aj súkromný kapitál.Z akých zdrojov sú peniaze, z ktorých investujete?

Z európskych štrukturálnych a investičných fondov, teda z eurofondov. Konkrétne, do našich fondov ide niekoľko percent z viacerých operačných programov – Integrovaná infraštruktúra, Výskum a inovácie, Kvalita životného prostredia, Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program. Inovatívne firmy financujeme z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie.V čom sa podpora z SIH líši od klasických eurofondových grantov?

Predovšetkým v tom, že my poskytujeme návratnú formu podpory. Inými slovami, peniaze, ktoré firmám poskytneme, či už formou úveru, alebo kapitálového vkladu, sa štátu vrátia späť – pri splácaní úveru alebo predaji equity, teda majetkového podielu vo firme. Navyše, keď sa takto eurofondy otočia, stávajú sa štátnym zdrojmi. Aj keď musia byť znova použité na ten istý účel, na finančné nástroje na podporu firiem.

S prideľovaním eurofondových grantov na výskum a vývoj sa spájajú kauzy ohľadom netransparentnosti a nekorektnosti výberu prijímateľov – napríklad granty priklepnú firmám, ktoré nemajú žiadne inovatívne aktivity. Prečo by sme si nemali myslieť, že v prípade SIH to nehrozí?

Na to je jednoduchá odpoveď. Investujeme 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články