Studený máj výrazne zakýval so spotrebou piva

Kľúčovú úlohu na celkových číslach mal tento aj minulý rok mesiac máj. Kým tento rok boli teploty v máji výrazne nízke, naopak, minuloročný máj bol extrémne teplý. Spotreba piva práve v máji tohto roka klesla takmer o 20 percent v porovnaní s minuloročným májom.

Radlerom sa darilo v poslednom roku viac ako pivu. Ich spotreba v maloobchode narástla o takmer 4 percentá, rovnako rýchlo rástli aj tržby. Tento pozitívny trend nezmenil ani veľmi slabý máj, aj keď radlery zaznamenali v piatom mesiaci tohto roka ešte väčší pokles objemu ako pivo - až o 30 percent v porovnaní s májom 2018.Podľa údajov maloobchodného auditu nakúpili slovenskí spotrebitelia v období jún 2018 až máj 2019 v maloobchodných predajniach s potravinami a zmiešaným tovarom 265 miliónov litrov piva a radlerov, z toho piva 230 miliónov litrov a radlerov 35 miliónov litrov. V tomto období minuli za túto kategóriu 290 miliónov eur.

Pri prepočte na jedného obyvateľa vychádza priemerná týždenná spotreba piva a radlerov zakúpených v maloobchode takmer na jeden liter. Na porovnanie, v Českej republike, ktorá je považovaná za pivnú krajinu a kde je spotreba piva na obyvateľa najvyššia na svete, je to až 1,45 litra. S predajmi čapovaného piva a radlerov, ktoré nie sú započítané v maloobchodných dátach, by to bolo výrazne viac. 

Z pohľadu typu piva Slováci najčastejšie nakupujú tzv. desiatky (výčapné pivo). Tvoria sedem z desiatich litrov piva (podiel 71 percent na objeme kategórie), ale ich konzumácia mierne poklesla. Oveľa viac sa darí ležiakov, tzv. dvanástkam, ktorých podiel z roka na rok kontinuálne rastie. V poslednom roku dosahoval už 20 percent. Pritom cena ležiakov je o 70 percent vyššia ako u výčapného piva.

Obľúbené na slovenskom trhu sú radlery, o čom svedčí kontinuálny nárast spotreby aj tržieb, aj keď pre slabý tohtoročný máj došlo k spomaleniu rastu. Objem maloobchodných predajov sa vyšplhal na viac ako 35 miliónov litrov ročne, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 4 percentá a rovnako rýchlo rástli aj tržby, ktoré sa v poslednom roku dostali na úroveň 48,5 milióna eura.

Za posledné roky prejavujú slovenskí spotrebitelia rastúci záujem hlavne o nealkoholické radlery. Tie výrazne zmenili svoje postavenie v rámci radlerov a ich podiel sa z roka na rok významne zvyšuje. Pred šiestimi rokmi tvorili nealko varianty radlerov približne štvrtinu z celkových predajov radlerov, v súčasnosti tvoria už 85 percent.

Naopak, kedysi dominantné alkoholické radlery strácajú svojich spotrebiteľov a v poslednom roku ich spotreba klesla dokonca o tretinu.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články