Prečo musia komerčné poisťovne nahrádzať zdravotné

Populistickí politici pritom často hovoria, že Ústava Slovenskej republiky garantuje každému občanovi bezplatnú zdravotnú starostlivosť. V skutočnosti sa v nej tiež píše, že rozsah bezplatnej starostlivosti definuje zákon. Problém je, že doteraz si žiadna vláda netrúfla tento zákon vytvoriť, a tak nie je jasné, čo možno považovať za základnú a čo za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.Pretože nie sú legislatívne stanovené hranice, zdravotné poisťovne nemôžu vytvárať poistné produkty s cieľom pripoistenia nadštandardu. V dôsledku toho, hoci nielen toho, v sektore chýbajú zdroje. Zatiaľ čo peniaze ľudí, ktorí sú ochotní platiť za pocit, že o nich v prípade potreby bude čo najlepšie postarané, končia v komerčných poisťovniach.

Tie síce rovnako ako zdravotné poisťovne nemôžu vyberať peniaze za konkrétne zdravotné výkony, no dieru na trhu kompenzujú pripoistením, ktoré kryje dosah ochorení či úrazov. Za istú pravidelnú mesačnú platbu sa im v prípade poisteného plnenia vyplácajú prostriedky, za ktoré môžu uhradiť doplatky za lieky, kúpiť zdravotnícke pomôcky, nadštandardnú starostlivosť alebo izbu v nemocnici.

Napríklad Uniqa za zdravotné poistné a zdravotno-úrazové poistenie vybrala vlani 2,26 milióna eur. Klientom z toho na základe poistného plnenia vyplatila

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články